is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Deze stukken betreffen voor een groot deel de familie Jonker.

Aanwezig zijn minuteele verbalen d.d. 1799/1800, 1800/1801, 1803, 1805, 1808—1811. De losse stukken betreffende de afrekening der gelden dagteekenen van 1811 —1^13, 1815, 1835 en 1836, doch zijn hier gelaten om het verband der stukken te behouden. De schulte toch van 1811 wikkelde deze zaken na zijn ontslag af. Een schuldbekentenis met hypotheek is aanwezig d.d. 1795. Bovendien bevinden zich hierbij :

a. lijsten van verkochte vaste en roerende goederen over Mei 1805—1806 Mei, Mei 1809—1810 Mei, met ondergeschreven kwijtingen (voor armengelden) door diakenen van Colder- en Nijeveen;

b. 2 acten van verkoop van land aan Coop Mulder en Hendrik Coops Mulder d.d. 1800 en 1808, misschien door den kooper niet bij den schulte gelicht.

160 Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, verleden voor den schulte, (grootendeels geliasseerd en genummerd Nos. 1 — 93; met lijst). 4 Februari 1809—1811 Januari 14.

1 portefeuille.

NB. Buiten de genummerde stukken (6 Augustus 1809 1810 Juli 14) zijn nog slechts 5 andere aanwezig d.d. 4 Februari 1809, 11 September, 9 October, 31 December 1810 en 14 Januari 1811.

161. „Schuldprotocol van Colder- en Nijeveen". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak (meerendeels schuldbekentenissen), gedagteekend d.d. 25 Mei 1763 1810 Juli 2 en geregistreerd door den schulte over 24 November 1795 1811 Februari 20. Voorzien van een alphabetischen index op de voornamen der schuldenaars, koopers enz.

1 deel.

162. „Prothocol van vrijwillige zaken. 1803". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak (meerendeels overdrachten), gedagteekend d.d. 1 April 1803-1809 April 30 ongeregistreerd door den schulte over 15 April 1803-1809 April 31 (sic).

1 deel.

NB. De laatste acte, die volledig is ingeschreven, is d.d. 12 October 1806. Over 1807—1809 zijn slechts korte inhoudsopgaven der acten geboekt.