is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

165. Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d d. 24 Februari 1804 en geregistreerd door den schulte op dienzelfden dag. Voorzien van eene inhoudsopgave.

1 deel.

NB. Slechts ééne acte is ingeschreven, betreffende Coecange.

166. Register van acten van executie van roerend goed. behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 23 Januari 1804 en 21 November 1810 en geregistreerd door den schulte in 1804 en 23 November 1810. Voorzien van eene inhoudsopgave.

1 deel.

NB. Slechts 2 acten zijn ingeschreven, doch gescheiden door 2 onbeschreven bladen.

167. Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, verleden voor den schulte (genummerd N°'. 1—23; met lijst). 17 November 1809 — 1810 November 24.

2 liassen.

NB. Deze acten zijn blijkens dorsaal opschrift der liassen gecontroleerd voor de zegelbelasting (en ten behoeve daarvan geliasseerd en van eene lijst voorzien).

168. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d.d. 28 April 1637—1810 Mei 18 en geregistreerd door den schulte over 9 Juli 1671 — 1810 November 19. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der schuldenaren, koopers enz.

3 deelen.

169. „Prothocol van vrijwillige zaken, de Wijk". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d.d. 6 Februari 1798—1806 Augustus 15 en geregistreerd door den schulte over 1804—1806 Augustus 27. Voorzien van eene onvoltooide inhoudsopgave.

1 deel.

NB. De bladzijden 14—27 zijn niet beschreven.

170. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d d. 19 Augustus 1769—1809 November 13 en geregistreerd door