is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den schulte over 18 Februari 1775—1809 November 13. Voorzien van inhoudsopgaven.

3 deelen.

171. Afschrift van het register van acten van vrijwillige rechtspraak (ook in voogdijzaken) voor Pesse, Echten en Ansen, gedagteekend d.d. 1 Mei 1776—1802 October 27 en geregistreerd door den schulte over 13 Juni 1795—1802 December 10; vervolgd door den schulte op 11 Juli 1803 door registratie van acten d.d. 14 November 1802, 5 en 11 Juli 1803.

1 deel.

NB. Zie N°. 173.

't Boek is afkomstig uit verzameling N°. 8 (J. Eemten, te Dwingelo).

172- Stukken betreflende de werkzaamheid van den schulte met betrekking tot de vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, uit verschillende jaren tusschen 1671 —1806-

1 omslag.

NB. Deze, vrijwel waardelooze, stukken zijn afkomstig uit de registers genoemd onder Nos. 168 en 170.

Ze bestaan uit:

1. o. 3 stukkeu ingekomen bij den schulte ter aanteekening in de registers van acten van vrijwillige rechtspraak, 1671, 1727 (ingekomen 1760), 1762;

b. een concept-alphabetischen index op deel 2 van het register van acten van vrijwillige rechtspraak;

c. een formulier d.d. 1736;

2. a. 2 stukken, ingekomen bij den schulte ter aanteekening in de registers van acten in voogdijzaken, 1789, 1806;

b. 2 aanteekeningen voor den schulte ten behoeve zijner bemoeiingen in voogdijzaken, c. 1800, 1803.

XVII. Schuitambt Pesse—Echten—Ansen. — •795/Ó—I8°2.

NB. Het schuitambt Pesse—Echten—Ansen werd in 179'/6 gevormd door splitsing van het schuitambt Coecange, de Wijk c. a. In 1802 werd het echter weder opgelost in de schuitambten de Wijk, Zuidwolde eu Dwingelo (zie het aangeteekende bij X\ I de Wijk c. a).