is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van loerende en vaste goederen, gelegen in het schuitambt. 8 Januari 1803 — 1811 Januari 18.

1 portefeuille.

NB Afkomstig uit verzameling N®. 5 (mej. L. H. Kymmell, te Havelte).

185. Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, verleden voor den schulte, (gedeeltelijk genummerd Nos. 1—14). 1 September 1809 — 1811 Januari 26.

2 liassen en 1 pak.

186. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 13 Mei 1755 1810 April 24 en geregistreerd door den schulte over 11 Mei 1803 1811 Februari 1. Voorzien van een alphabetischen index op de voornamen der schuldenaren, koopers enz.

1 deel.

187. Register van acten van vrijwillige rechtspraak (meerendeels overdracht van vast goed en testamenten), gedagteekend d.d. 4 Juni 1802-1811 Januari 4 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Met inhoudsopgave.

1 deel

188 „Prothocol van ter leen gegevene goederen en in het „voeder vee over Havelte. 1803". — Register van overeenkomsten omtrent voor schulden of op andere wijze verbonden roerende goederen en vee, gedagteekend d.d. 18 November 1802 1807 November en geregistreerd door den schulte over 21 Februari 1803—1807 November 10.

1 deel.

18» Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 11 Augustus 1795—1811 Januari 26 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Met inhoudsopgave.

1 deel.

NB. Zie het aangeteekende bij N°. 180.