is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

195. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d d. 30 Maart 1796 — 1807 Juni 20 en geregistreerd door den schulte van Vledder (na 1802 Vledder-Diever-Wapserveen) over dienzelfden tijd. Voorzien van eene inhoudsopgave.

1 deel

NB. Het boek bevat aanvankelijk slechts acten betreffende Vledder c.a., doch na 1803 ook acten van Die ver en Wapserveen.

196. Ongewaarmerkt uittreksel uit het register van acten in voogdijzaken, verleden voor den schulte van Diever. (1783?).

1 stuk.

NB. 't Uittreksel bevat een rekening van Hendrik Pieters als hoofdmomber over de kinderen van Tymen Berents, afgelegd 3 Juni 1783.

197. „Protocol lage bank van 1803. A".— Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorende aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d 11 Maart 1803 —1809 April 24 en geregistreerd door den schulte over 12 Maart 1803—1809 April 26. Voorzien van een alphabetischen index op de voornamen der schuldenaren.

1 deel.

198. „Protocol van executiën. 1803. ARegister van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 5 October 1803 — 1809 Februari 1 en geregistreerd door den schulte over 7 October 1803 —1809 Februari 4. Met een alphabetischen index op de voornamen der geëxecuteerden.

1 deel-

199. Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak (ook in voogdijzaken, verleden voor den schulte, (genummerd N08. 1—75, 1—39 en 1-44; met lijsten). 8 Augustus 1809—1811 Februari 27.

4 liassen.

NB. Hierin een enkel afschrift, in den opgegeven tijd vervaardigd, van een ouder stuk.

Ontbreekt N°. 1 van de eerste serie.

200. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend dd. 23 Juni 1754—1811 Januari 30 en geregistreerd door