is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1782—1810 December 18 en geregistreerd door den schulte over 30 Januari 1804—1811 Januari 15.

1 deel.

NB. De scheiding tusschen dit register, dat alleen zou dienen voor het oude schuitambt Ruinen, en dat voor Dwingelo (zie N°. 206) schijnt niet zuiver volgehouden te zijn.

209. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 13 December 1741—1775 September 4 en 6 Februari 1782 — 180S Juni 27 en geregistreerd door den schulte over diezelfde tijdvakken. Met inhoudsopgave.

2 deelen

NB. Deze registers betreffen, ook na de vereeniging van Ruinen c.a. met Dwingelo, alleen het oude schuitambt Dwingelo ; terwijl voor het oude schuitambt Ruinen een afzonderlijk register werd gehouden (zie N°. 210).

210. „Momb. proth(o)col van het schult(ampt) Ruinen, Ansen „en Rhebruggen". — Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 29 October 1803—1810 Juni 21 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Met inhoudsopgave.

1 deel.

NB. Dit register werd, na de vereeniging van het schuitambt Ruinen c.a. met dat van Dwingelo, gehouden ten behoeve van het eerstgenoemd schuitambt, terwijl voor Dwingelo het reeds daar in gebruik zijnd register werd vervolgd.