is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. Dingspel Noordenveld.

XXII. Schuitambt Norch. — i8u.

NB. Het schuitambt Norch omvatte het kerspel Norch (Norch, Zuidvelde, Westervelde, Langelo, Een, Peest en Veenhuizen).

In 1802 werd de schulte van Norch ook aangesteld over Vries, zonder dat van samensmelting der beide schuitambten blijkt (not. Depart. bestuur van Overijsel dd. 14 Dec. 1802). Ook later trad dezelfde schulte voor beide schuitambten op; zie het aangeteekende bij XXIV Vries.

In 1805 werd de schulte van Vries en Norch aangesteld tot geauthoriseerd schulte over Eelde.

De adniinistratiën dier schultambteu bleven evenwel in hoofdzaak gescheiden.

222. «Aangaven in de 30ste en 40¥,t' te Norch". - Protocol van aangiften in de belastingen van de 30s,e en 40st" penningen, wegens collaterale successiëu en aankoop van vaste goederen, met aanteekening omtrent de betaling dier belasting, gehouden door den schulte over 20 December 1771 —1805 Mei 24.

1 deel.

NB. Ten behoeve van de inschrijving der aangiften in den 40ste" penning is het boek aan de keerzijde begonnen.

De aangiften in den 30s,en penning loopen over 25 Mei 1779—1805 Mei 24, die in den 40sten penning over 20 December 1771 —1805 Maart 7.

Hierin twee kwijtingen van den schulte voor door hem over 1795 en 1796 ten dezen afgedragen gelden, eene aangifte van aankoop van onroerend goed te Norch (1802) en eene aanteekening van den schulte omtrent zijne ontvangst ten dezen op 23 December 1805 en 23 Februari 1806.