is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De laatste acte van het 2dc deel (d.d. 31 December 1810) is geregistreerd op 16 Februari 1811.

235. „N°. 6. Rhoden". — „Prothocol van vrijwillige zaaken „des scholtampts Rhoden en Rhoderwolde, aangelegd door de „scholtus S. Winsingh in den jaare 1803". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak (bijna uitsluitend acten van overdracht van onroerend goed), gedagteekend d.d 3 Februari 1803—1809 October 28 en geregistreerd door den schulte over 15 Juni 1803—1809 October 28.

1 deel.

236. Acten van vrijwillige rechtspraak behalve in voogdijzaken, verleden voor den schulte, en ter registratie bij hem verbleven. 10 Maart 1749, 4 Juni 1771 — 1809 October 28.

1 omslag.

NB. Deze stukken zijn afkomstig gedeeltelijk uit de registers van vrijwillige rechtspraak (N°. 234) gedeeltelijk uit verzameling N°. 7 (Kymmell's); het stuk d.d. 1749 (acte van opening van een besloten testament) is gevonden in het archief van het schuitambt Gasselte-Borger (N°. 311).

2 dezer stukken zijn geregistreerd :

«. d.d. 20 Januari 1795 in 't 2'ie deel van N°. 234 op fol. 2 verso — 3 verso, b. d.d. 28 October 1809 (eene minute) in N°. 235 achterin als N°. 2.

237. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 1 Juni 1696 — 1811 Februari 11 en geregistreerd door den schulte. over 14 Mei 1713—1811 Februari 16.

2 deel en.

NB. Sedert 1792 bestaat een afzonderlijk register voor de voogdijrekeningen (zie N°. 239); de laatste rekening in het 2'le deel opgenomen (fol. 151) is d.d. 13 October 1790.

23S. Acten in voogdijzaken verleden voor den schulte, en ter registratie bij hem verbleven. 10 October 1741—1810 October 25.

1 omslag.

NB. Deze stukken zijn afkomstig gedeeltelijk uit de „momber„protocollen" (Nns. 237 en 239), gedeeltelijk uit verzameling N°. 7 (Kymmell's).

Een dezer stukken (d.d. 2 Juni 1794) is een concept, waarop in dorso staat aangeteekend, „te prothocolleeren en 2 gelijkluidende te schrijven".