is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240. „Protocol der vrijw. verkop. &c. 1748. Vries". — Protocol van aangiften in de belastingen van de 30s,e en 408te penningen wegens collaterale successiën en aankoop van vaste goederen, gehouden door den schulte over (6 December?) 1748—1805 September 29.

1 deel.

NB. Aan de voorzijde werden ingeschreven de aangiften in de beide belastingen over 1748 — 1783 en daarna die in den 30sten penning over 1784—1805 Juni 15; terwijl het boek aan de keerzijde werd gebruikt voor de aangiften in den 40sten penning over 1784 — 1805 September 29.

Voor in het boek ligt eene aanteekening van den schulte betreffende zijne ontvangst van beide belastingen over 22 November 1805—1806 Juli 29.

241. Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak, verleden voor den schulte. Met lijsten. 19 Augustus 1809—1811 Februari 27.

1 portefeuille.

NB. Deze actén zijn jaarsgewijze aaneengehecht, telkens met een lijst, genummerd M, N, O. Enkele acten zijn, blijkens onderschrift, geregistreerd ten kantore van den ontvanger der registratie te Assen.

242. „Prothocol van rentebrieven, begonnen 1745. B".—Register van acten van vrijwillige rechtspraak (meerendeels schuldbekentenissen), gedagteekend d.d. 12 September 1733—1811 Januari 21 en geregistreerd door den schulte over 23 October 1745—1811 Februari 25. Met alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen.

2 deel en.

NB. Ook na de vereeniging in 1802 van Vries en Norch werd dit register uitsluitend gebruikt vo^r Vries.

24». „Vrijwillige zaaken Register van acten

van vrijwillige rechtspraak (meerendeels acten van overdracht van onroerend goed en testamenten), gedagteekend d.d. 30 Mei 1795—1809 Juli 4 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Voorzien van een alphabetischen index op de voornamen der betrokken personen.

I deel.

NB. Nadat op de folia 1—12 waren ingeschreven eenige testamenten over 1795—1798, verleden voor den schulte van Vries,