is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

257 „Vrijwillige zaaken 's carspels Eelde". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak (hoofdzakelijk acten van overdracht van onroerend goed), gedagteekend d.d. 23 Maart 1805—1809 April 28 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd.

1 deel.

25tt. Acten van vrijwillige rechtspraak, ter registratie overgegeven aan den schulte. 4 November 1799 — 1806 April 6.

1 omslag.

NB. Hierbij 't concept eener acte van „overgang" d.d. Juni 1805 en een brief d.d. 12 November 1811, houdende verzoek aan den griffier van het vredegerecht te Assen om inlichtingen uit het „schuldprotocol".

De acten d.d. 1799 en 20 December 1805 en de brief zijn afkomstig van het hypotheekkantoor.

259. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 22 Januari 1770—1810 April 7 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd.

2 deelen.