is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

266. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. '20/21 Februari 1713—1810 November 16 en geregistreerd door den schulte over 6 Mei 1713—1810 November 16.

11 deelen.

NB. Het lste deel (1713—1722) voert tot titel „Mombaar„prothocoll in het schuitambt Anlo navolgens het nieuwe landt„recht van Drenthe, tzedert den 1 Aprilis 1713 angevangen bij „mij van Sklbach".

Zie de noot bij N°. 264 omtrent het gebruik van dit register na 1795.

267. Stukken betreffende voogdijzaken, opgemaakt door of ingekomen bij den schulte. 1716—1724, 1795.

1 portefeuille.

NB. Deze stukken zijn gedeeltelijk geregistreerd; daarnaast vindt men echter van dezelfde stukken afschriften of concepten.

XXVIII. Schuitambt Anlo. 1795—1811.

NB. • Het schuitambt Anlo ontstond in 1795 door splitsing van het schuitambt Anlo —Gieten—Zuidlaren. Het omvatte Anlo, Annen, Annerveen, Eext, Eexterveen, Anderen, Gasteren en Schipbork.

In 1802 werd het weder met Gieten en Zuidlaren tot één schuitambt vereenigd, doch de toen fungeerende schulte zou zijn ambt blijven waarnemen; welke toestand heeft voortbestaan tot 1811.

Een paar registers van het schuitambt Anlo—Gieten— Zuidlaren werden na 1795 voor Anlo gebruikt; zie N°'. 264 en 266.

26S. Aanschrijving van de Commissie van onderzoek naar de richtige opbrengst der ingezetenen in de respectieve geldheffingen in den 2den ring van het departement van den Ouden IJsel aan schulte en keurnooten, met verzoek om gerechtelijke taxatie van goederen op een bijgevoegde (en teruggezonden) lijst. 1800

i stuk.