is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

275 „Protecol van testamenten en vrijwillige saaken des „schultampts Anloo. N°. VI". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak (meest acten van overdracht van onroerend goed en testamenten), gedagteekend d.d. 24 Januari 1803— 1810 Maart 19 en geregistreerd door den schulte over 26 Januari 1803—1810 Maart 19.

1 deel

376. „N". IIII1 .... ter leen gegeven goederen". — Register van acten van uitgifte en ontvangst in leen of gebruik van roerende goederen en vee, gedagteekend d.d. 8 April 1805 1810 Februari 13 en geregistreerd door den schulte over 25 Mei 1805— 1810 Februari 13.

1 deel.

277. Stukken betreffende voogdijzaken, opgemaakt door of ingekomen bij den schulte. 1799, 1801, 1802.

1 omslag.

NB. Twee dezer stukken d.d. 21 November 1801 en 2 April 1802 zijn geregistreerd in het momberprotocol van Anlo—Gieten— Zuidlaren (N°. 266), resp. op bladz. 342 en 352—354.

XXIX. Schuitambt Gieten. 1795 -1811.

NB. Het schuitambt Gieten ontstond in 1795 door splitsing van het schuitambt Anlo—Gieten—Zuidlaren Het omvatte Gieten, Gieterveen, Bonnen, Bonnerveen.

In 1802 werd het weder met Anlo en Zuidlaren vereenigd tot één schuitambt, doch de toen fungeerende schulte zou zijn ambt blijven waarnemen: welke toestand heeft voortbestaan tot 1811.

278 „Prothocol van contentieuse zaken, staande ter beslissinge „van de lage bank. Scholtambt Gieten. 1804". — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend dd- 29 November 1803 —1810 Mei 7 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd.

1 deel.