is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'279. „Schultarabt Gieten. Schuldprothocol van hipoticatiën''.— Register van acten van vrijwillige rechtspraak (meerendeels schuldbekentenissen), gedagteekend d.d. 11 November 1784—1810 Mei 1 en geregistreerd door den schulte over 13 October 1795—1810 December 4.

1 deel.

28G. „Schuitambt Grieten. Prothocol van vrijwillige zaaken". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak (meest acten van overdracht van onroerend goed en testamenten), gedagteekend d.d. 3 Mei 1803—1810 Januari 18 en geregistreerd door den schulte over 4 Mei 1803 — 1810 Januari 18.

1 deel.

281. „Schuit ambt Gieten.Prothocol van ter leen gegeven goederen „en het voedervee".— Register van acten van uitgifte en ontvangst in leen of gebruik van roerende goederen en vee. gedagteekend d d. 26 November 1803 en geregistreerd door den schulte 10 December 1803.

1 deel

NB. Het register bevat slechts ééne acte betteffende het in gebruik hebben van vee.

282. „Gieten. Momb. Proth. 1795—1811. N°. . ".-Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 18 April 1795 —1811 Februari 16 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Met inhoudsopgave.

1 deel

283. Aanschrijving d.d. 23 Sept. 1800 van het gerechtshof der Bataafsche republiek in het departement van den Ouden IJsel aan den schulte om, overeenkomstig 't besluit van Gecommitteerde Representanten van Drente d.d. 21 November 1796, opgave te doen der voogdijstellingen in 't afgeloopen jaar; met minuten van de ingezonden opgaven over Maart 1796—1797 Juni en Maart, April 1800 en daarop betrekkelijke stukken. 1797, 1800

1 omslag.