is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 Februari 1804—1810 April 14 en geregistreerd door den schulte over 10 April 1804—1810 April 15.

1 deel.

»02. Minuten van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt. 12 December 1768—1807 Mei.

1 portefeuille.

»0:i. „N°. 12. Schuitambt Gasselte. Prothocol van exsecutiën „en distractiën11. — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 28 Maart 1792—1811 Februari 20 en geregistreerd door den schulte over 10 April 1804—1811 Februari 22.

1 deel.

804. Stukken betreffende de vereffening van nagelaten en grasvellige boedels met medewerking van den schulte of schulte en keurnooten. Uit verschillende jaren tusschen 1725—1811.

1 portefeuille.

»©5. „Tilbare mijnceduls". — Minuteele verbalen van den openbaren verkoop door den schulte van roerende goederen, behoorende aan personen in zijn schuitambt wonende of gegoed; voorzien van inhoudsopgaven. Met bijlagen betreffende die goederen en de verrekening der kooppenningen. 1720 1722, 1725—1727, 1729, 1733—1737, 1741 — 1809.

14 portefeuilles.

NB. Over 1720—1737 zijn uitsluitend bewaard eenige losse verbalen. Over 1741 — 1809 deeltjes, doorgaans loopende over een jaar. doch niet aanwezig over 1744, 1793, 1805—1807, terwijl die over 1776/7 en 1779 geschonden zijn. Behalve die deeltjes zijn echter ook aanwezig enkele losse verbalen over verschillende jaren tusschen 1748 en 1809 (ook over 1805 1807) en omslagzegels voor verkoopingen in 1810 van tilbare goederen genummerd 19, 46, 96, 105, 114, 124, 132, 137, 148, 156, 160, 169,184,213.

306. Minuteele verbalen van den openbaren verkoop door den schulte van vaste goederen, in zijn schuitambt gelegen; met aanteekeningen omtrent de verrekening der kooppenningen en