is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

325. Afschriften van 2 acten van vrijwillige rechtspraak, verleden voor den schulte en in de registers van het schuitambt geregistreerd. 10 en 27 Januari 1804.

1 omslag.

NB. Het afschrift der eerste acte is gewaarmerkt door den schulte.

Waren deze stukken bestemd ter uitreiking aan belanghebbenden?

326. Authentieke afschriften van acten van vrijwillige rechtspraak, in 1809 verleden voor den schulte, in 1809 en 1810 ter registratie en overboeking toegezonden aan den (onder-inspecteur der middelen te lande in het ressort Assen?) (en door dezen aan den schulte teruggezonden?). 14 Maart—20 Juli 1809

1 omslag.

NB. Bij eene acte (d.d. 1 April 1809) nog een „eerste afschrift."

Waren deze stukken bestemd ter uitreiking aan belanghebbenden?

327. Door den schulte gewaarmerkte afschriften van testamenten, voor hem verleden op 15 November 1809, 22 Februari en in April 1810.

1 omslag.

NB. Hierbij een ongewaarmerkt afschrift geschreven door den schulte van een testament d.d. 1780. Bij een testament d.d. 22 Februari 1810 is aanwezig een staat van tilbare goederen, bij een ander testament gemaakt aan den bevoordeelde. Het testament d.d. 15 November 1809 is ook in minute aanwezig (in N°. 311).

Waren deze stukken bestemd ter uitreiking aan belanghebbenden?

328. Authentieke afschriften van acten van vrijwillige rechtspraak, in 1809 en 1810 verleden voor den schulte, in 1808—1811 ter registratie en overboeking toegezonden aan den commissarisontvanger') (en door dezen aan den schulte teruggezonden?). 21 December 1809—1810 April 16.

1 omslag.

NB. Aanwezig zijn afschriften van de acten Nos. 6, 8—11, 14, 19—21, 24 en 25 vermeld in N°. 310.

Waren deze stukken bestemd ter uitreiking aan belanghebbenden?

329. Acte van aanstelling van Albert Alingh tot schulte van

') Commissaris tot het werk der verponding.