is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het schultainbt Borger—Gasselte—Gasselter-Nijeveen. 5 April 1769. Met ondergeschreven verklaring van eedsaflegging.

1 stuk.

330. Particuliere stukken (meerendeels vorderingen en kwijtingen) afkomstig van de opvolgende schuiten Alingh te Gasselte. 1788—1812.

1 omslag.

331. „Instructie voer Johan Buitinck ende Wjllkm Roesinck . . „gecommitteert tot d'affbaekinge van de limiten tusschen de „landtschap Drenthe ende Westerwoldingerlandt contentieux". 1615

1 stuk.

NB. Volgens § 2 geschiedde deze afbakening met den landmeter Mr. Johan Seems, naar wien de grens de Semslinie werd geheeten.

Dit stuk is blijkens dorsaal opschrift afkomstig van den „ge„deput. Johan Boytimgh". De Boitingh's waren vermaagschapt aau de schuitenfamilie Alingh te Gasselte.

332. Fragmenten van een rekenboek, aangelegd door L. Wolthek8, schulte te Vries, en vervolgd door de familie Buitingh te Gasselte. (lste helft der 18de eeuw).

1 omslag.

NB. De Buitingh's waren vermaagschapt aan de schuitenfamilie Alingh te Gasselte.

7