is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Q. Heerlijkheid Ruinen.

XXXII. Schuitambt Ruinen. —1802 en —1804.

NB. Het schuitambt Ruinen omvatte het kerspel Ruinen (Ruinen, Gijsselte, Hees, Weerwille en 't Loe).

Bij besluit van Representanten d.d. 21 April 1795 werd een gedeelte van Weerwille aan Ruinen ontnomen en gevoegd bij het schuitambt Coecange c. a.

Bij besluit van het Departementaal bestuur van Overijsel d.d. 19 November 1802 werden Dwingelo. Ruinen, Ansen en Reebrugge tot één schuitambt vereenigd.

Zie verder het aangeteekende bij XVI Coecange c.a.

333. Besluit van koning Lodewijk d.d. 22 April 1809 betreffende den constitutioneelen adeldom.

1 stuk.

334. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d.d. 12 Mei 1730—1803 Juni 18 en geregistreerd door den schulte over 21 Juni 1734—1803 December 12. Met alphabetische indices op de namen der schuldenaars, koopers enz.

2 deelen.

NB. In het 2de deel, waarin de registratie der acten van vrijwillige rechtspraak eindigt op bladz. 141, volgt op bladz. 201 eene aanteekening omtrent door den drost verleende admissie tot de visscherij d.d. 1791 en op bladz. 204—230 aanteekening van aangiften in de 30"te en 408,e penningen over 2 October 1776—1797 April 27 (zie N°. 335 noot).

335. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 5 Augustus 1711—1804 Januari 28 en geregistreerd door den schulte over 2 December 1713—1804 Januari 28. Met inhoudsopgaven (behalve in het 1ste deel).

4 deelen.