is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Heerlijkheid hoogersmilde.

XXXV. Schuitambt Hoogersmilde. 1633—1803.

NB. Het schuitambt Hoogersmilde omvatte de heerlijkheid van dien naam (opgericht in 1633), waarvoor de heer blijkens besluit van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 17 Februari 1635 een schulte mocht aanstellen.

Bij besluit van het Departementaal bestuur van Overijsel d.d. 6 Januari 180'i werd Hoogersmilde gevoegd bij Beilen, Hijkersmilde en Kloosterveen tot één schuitambt.

361. Request, met bijlage, van Hendrik Moes c.s. aan den heer van Hoogersmilde, verzoekende machtiging op een naburig gerecht tot verkoop van eenige tilbare goederen van den schulte E. dk Jonge. 1766.

1 omslag.

NB. Afkomstig uit verzameling N°. 6 (Erven Fledderus. te Smilde).

362. „Generaal protecol van de Hoogersmilde. 1770. — nPro„tecol van de Smilde." — Register van acten en andere stukken van civiele en vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d.d. 1 Juni 1770—1795 Augustus 11 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd.

I deel.

NB. Naast het verhandelde op lottingen en goorspraken vindt men hierin testamenten, schuldbekentenissen, boedelinventarissen, acten van aanstelling van- en eedsaflegging door panders, eene momberrekening enz.

363. „Protecol voor mombaeren." — Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 10 Mei 1770—1801 April 9 en geregistreerd door den schulte over 10 Mei 1770 -1801 April 10.

1 deel.