is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Prof. J.C.G. Boot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teq £9" noAiaa' pnSqnni «!ff j<>8r TSo' ~ 7T6f PïPejbj^napiuisrm biag GjGBJ6Uf!f 'jiiija ciAijia ju ptGAGiu ep yrcqGru OLqmeni |{OM.]fGjlll!lllllllg (lOH' p^uin )' Qoujb6nq|nuj JDa^nfionniu Q'.rw

ynSap/jLS 1325- g0'

|{OGCp (Et0' aok)' j)ie KAjoniacpe j}]fjf8Gpnjq nnq ijjlg j/jjSgij-

T8A0' 80'

|J0f|(,] ^jjciljllllg (i' X')' reAeuapeticpf a»jj jv «p j,/ ^jrnaaGD- p6iqGii

X!ft>lP)ïq 863cpouq6lJ"

X6nobjJonj;ra- ]}Gjbpia fifj' f0'

|{Of«|fOllI (ynmr avk)' 0L!,H° ')t0 gniwnn ^"iDiuia GXjajGUfiff: qo qi/jggo

in ujoqGMj ifirjX truq gicij'A- ponqon J853' 80'

IC]II11 i ('}Ohv. 'jvyi'V y cafiSea 0{_!rucrf,np ujïuiJGLa irnq Gfiafoiua qracoAGi.!/p|ö

1830' 80'

|{|IIlilt. (/^irn' ijEim')' piifGiDiacpG ^cp/i]8i.irnjijjifqjc tj„ y «u' j,o(;aqimi

umfiji- j,B HGf,f jjLiJuqGnpmS »• q- H J8f2" ?„•

|{111 HM. (ftji'ii' jjEifw)' ybpouafjacpG yGipwaG sni jsjfGjinacpGn qmtijj-

IjJ.tjujiojogiacpf, |jei|ui8b' jp njsnSGjpsryGi. oqGL iLLGjGffGijqGi jjAtunGnaujanSG1 uaM' pGibxjS jool' 80' XI' GHSA!'Hel',8 KG')GHot!nuj pAuiuojoSjGniir y]bp!jpGj:' j{Gnti3(.GLj:>j8&pGi.' |||lllll». (QrE7l')' JfGbGLfOL|nUJ IGbGLfOLir KLiqaGJJGI. /^Gul/AGJaGl, qjitcji

Hl1"'1 (K' T')1 E!dJ<,ÏJ;,ii,° f11 E01",8 "JfG QGaGpjcjifG- jjGLjin /fa/A' J858' 80'

KnnafjGLa- ^oifL- gaaGj J88i' 80'

|t|fl(.llllH.I. (jjago)' pcpGDa- nnq pijqnuSaSanS gjug8 SuGcpiacjiGir

(e«ed- h' ?T')' yqAGiasrusr 1» H6ioqoffinr HiJJia g;jz- jaoi' 80'

1880' 80'

|t| !!A(J88 (JijBED' J£' ]/!')' yqAGL33I.I!J GI.|f|G9 IJJ gobpOGJGHJ' J^J18 3aX'

joor 8o'

|||>jjMj(,g (pjUED- jx- ]/{ )' yqAGtaax.jS' cufictf in jjjnubifjGur jjtfjia g!jr

— ])Giuoa(|jr,nGa — J,|afou- pjibsig j;k)I' 80'

|H'J'èy (£,KIEDB')' i)[G KjJAfjniiGii qGL jjffiacjjGi} j^riijafbLoaif: jaojftafGa

I8f5' 80'

|rj:iIK.o (pos)' gifggio qGjp aGiujoSi-aysr qGj Aojniui Ewsopnear ^«boji

|{]8II(.0 (poB')' j^bifouj6 qGl AOjnujj j;i.Goj!jnGar jiaboji J8fJ' 80'

AGfGi.fiijj oi.8aniG!(G qiaaGn»fin- jjomifG f0' — Qnni fap-

|t|'lll(.|ljllll>' (^Dync)' ])G fupiia SGUGLipira [ua(.LfiujGUfOi.fiuj uinaicac

Bbtocpen' pfin-priLS iu [jhaaGii J89ï' 8j'

lt!>4 (iTI'V EII,e M?uJ!8cye ffGL^fnLSG8Cp 1 GpfG JIJ gfrmqcu 8G-

J88i' f0'

IV!M (XHK0D')' ])6 Kou,:,G fi-P!8 noiuiiJG aiAG (|G i.opoi.G Loiuffiio* yjsri.pni.8i

ir

9