is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Prof. J.C.G. Boot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jacobs (Frid.), Animadversiones in Euripidis tragoedias. Aec. emcndationes iu Stobaeum. Epistola critica ad Nic. Schow. Gothae etc. 1790. 8°.

Jacobs (Frid.), Diatribes de re critica aliquando edendae capita duo. Gothae 1840. 8°.

Jacobs (Friedr.), Ueber den Eeichthum der Griechen an plastischen Kunstwerken und die TJrsaclien desselben. Akad. Eede. München 1810. 4°.

Jacobs (F.), Specimen emendationum in autores veteres cum graecos turn latinos. Epistola critica ad Chr. G. Heyne. Gotbae 1786. 8°.

J;lCObv (Dan.;, Georg Macropedius. Ein Beitrag zur Litteraturgeschicbte des sechzehnten Jahrh. Berlin 1886. 4°.

Jackcl (Ernst), Der germauisclie Ursprung der lateinischeu Sprache und des römischen Yolkes nacbgewiesen. Breslau 1830. 8°.

Jallll (Otto), Aus der Al^erthumswissenachaft. Populiire Aufsatze. Mit Taf. Bonn 1868. 8°.

Jallll (Otto), Eduard Gerliard. Eiu Lebensabriss. Berlin 186S. 8°. — Mit Portr. und Facs.

Jallll (Otto), Peitho, die Goettin der Ueberredung. Greifswald 184G. 8°.

Jallll (Otto), Winckelmann. Eede. Greifswald 1844. 8D.

lausseil (L J. F.), De Grieksche, Eomeinscbe en Etrurische monumenten vau het Museum van Oudheden te Leydeu. Leyden enz. 1843. 8°.

lanssen (L J. F.), Een Eomeinsche tegel voorzien van Latijnsch cursiefschrift, gevonden in de nabijheid van Nijmegen, opgehelderd, 'a Gravenhage 1844. 8°. — Met pl.

Janssen (L. J. F.), Over de Taticaansche groep van Laocoon. Eene archaeologische voorlez. Leyden 1810. 8 . Met pl.

Janus Secundus, Het boek der kusjes. In het Ned. vertolkt door J. H. Schej/tema. Leiden 1902. 8°.

Jeiisius (Joann.), Ferculum literarium. Lugduni Bat. 1/17. 8 .

Jeiisius (Joann.), De jure imperii et obedientiae oratio. Eotterodami 1719. 4°.

Jeiisius (Joann.), Lectiones Lucianeae. Acc. ad J. G Graevium, v.

cl. super aliquot Diodori Siculi locis, epistola. Hagae Com. 1G9J. 8 .

Jolianues Secundus, Opera. Eec. es museo P. Scriverii. Lugduni Bat. 1651. 12°.

Joiisr (P. de). Hut belang dat de beoefenaar van het Hebreeuwsch heeft bij de kennis der overige Semitische (alen. Eedev. Leiden

1869. 8°.