is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertalen is dus niet eenvoudig overbrengen: het is de schoonheidsaandoening die ontvangen is van het oorspronkelijk, met eigen middelen weergeven. Is het gebeurd dan kan men zien welke middelen den vertaler ten dienste stonden en of zijn taal zich naar deze schoonheidsaandoening gemakkelijk, of niet zonder moeite, heeft gevoegd.

Boutens' vertaling van Aischylos' Agamemnoon is een nederlandsch dichtwerk. Ze is het kind van zulk een innige liefde, en de vereenzelviging van vreemd en eigen in het gemoed van haar maker is zoo sterk geweest, dat, haar lezende, men voelt nooit een ontgrieksching gezien te hebben in zulk levend nederlandsch, en nooit nederlandsch zoo hersmeed tot grieksch.

Ze is een nederlandsch dichtwerk. Dit in de eerste plaats. Ze is een prachtig geheel van nederlandsche verzen, hoog van toon, helder van klank, sterk en fijn van innerlijke beweging, vol zoowel als breed, stroomend zoowel als staand, en een geheele wereld van verbeelding dragend in de hónderdduizend druppels van zijn zwaar-bewogen golf. Ze is nederlandsch, want ongewoon, want oorspronkelijk, want gewaagd, in uiterlijkheid van zegging en beelding, blijft het lenige spreken van den levenden Nederlander nooit weg uit het vreemde van die kunstvaardigheid. Maar grieksch toch ook, want dat geheele vreemde, die gebondenheid en gewondenheid van uitdrukking, hoewel gerechtvaardigd en hoewel ze onze taal bijna nergens geweld aandoet, is inwerking, op den vertaler, van de taal van het oorspronkelijk.

Twee uiterlijke trekken zal ik aanwijzen, waaraan deze vergroeiing van vreemd en eigen te kennen is, en ze zijn beide treffend en tastbaar. Als de macht bewijzend van den nederlandschen dichter, als ontleend aan zijn vers en taal: het gebruik van het rijm in de koren. Als de inwerking bewijzend van het grieksch: het door het heele werk heentrekkend gebruik van samenstellingen en woordvervormingen.

Dit zijn de twee hoofdzakelijke middelen waardoor het den vertaler doenlijk werd de schoonheidsaandoening die hij ontvangen had, weertegeven. De rijmelooze grieksche koren moesten, vernederlandscht, in rijm gebracht. De uiterst lenige,