is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£>ij t verst,mdberoepend woord dat overreedt. REI Volg haar: zij raadt uw best u naar der dingen stand.

Verlaat dees hoogen wagenzetel, doe haar wil.

KLYT 'k Heb geen tijd te over verder met haar aan mijn deur -AIME 1 e beuzien: voor den haard in 't hart van het paleis -STRA Staan de offerschapen tot de slachting vaardig al;

Want of we al hoopten, — nimmermeer zoo groot geluk! Verlangt gij hier dus eenig deel aan, draal dan niet... Of mist gij al begrijpen dat menschwoord aanneem' —

Tot den reivoerder:

Duid gij het der barbaarsche met, voor spraak, gebaar. REI De vreemde lijkt me in nood om een doordringend tolk:

Als van een pas-gevangen wild-dier is haar doen.

KLYT Waanzinnig is zij, hoort naar eigen boozen zin,

-AIME Die hier gekomen uit haar versch verheerde stad STRA Tot willig dragen van den breidel niet berust

Voor al haar moedwil bloediglijk is uitgeschuimd...

'k Zal niet meer woorden kwisten tot mijn eigen smaad.

Af tn het paleis.

REI Maar ik, want meêlij voel ik, draag geen toorn haar toe.

Kom, kind rampzalig, verontruim dees wagen, kom

Wijkend voor noodzaak, wijd het vreemde slaafjuk in. KASS. O goden, Aarde! wee, wee, wee!

Apolloon, Apolloon!

REI Wat heeft uw weeroep uit te staan met Loxias?

Die is de god niet die in klaaggezangen deel'.

KASS. O goden, Aarde! wee, wee, wee!

Apolloon! Apolloon!

REI Vannieuws weer roept zij lasterlijk den god aan die

Niet heeft te maken met bijstand in rouwbedrijf.

KASS. Apolloon, Apolloon!

God der heirbanen, verderver mijn!

Waarheen toch hebt gij mij geleid? tot welk een dak? REI Tot der Atreiden huizing. Als gij dit niet vat,

Zeg ik 't u. Geen kans dat gij leugenaar mij heet.

KASS. Neen, tot een godehatend huis en schuldbewust Van keer-doodende halssnijdende misdaên, Een manmoordend huis, vloeren met bloed gesproeid ?... REI Reukscherp de vreemdelinge als afgerichte hond!

Zij speurt moord waar zij zekerlijk dien vinden zal.

KASS. Van trouwe borgen immers heb 'k mijn wetenschap:

Dees jonge schepslen klagend dat zij zijn geslacht