is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KASS. Apolloon de waarspeller stelde me in dit ambt.

Voordien had ik dit uit te spreken schroom altijd. REI Was hij, een god, geslagen met lijflust tot u?...

Ja, elk maakt voorspoed achterhoudend meer en preutsch. KASS. Maar nu, — hij was mijn worstlaar ademend ge na... REI Kwaamt gij tot kindverwekkende' arbeid met hem saam ? KASS. Ik heb het Loxias beloofd wel, 'k hield niet woord REI Reeds toen bezeten met de godbezielde kunst?

KASS. Reeds toen voorzong 'k mijn burgers al hun komend wee. REI Hoe bleeft gij dan van Loxias' toornen ongeschaad?

KASS. Nooit overtuigde ik iemand sinds ik dit misdeed. REI Toch komt het ons tevoren dat gij waarheid spelt.

KAS O wee, o wee!

-SAN Weêr grijpt de duizelwervel der voorspelling mij -DRA Met schokkende aanhefsweeën... Wee, wee, niets dan kwaad! Ziet gij die jonge schepslen op het dak van 't huis Schrijzitten, aan der droomen beeldselen gelijk?

Kinderen die verworgde naasten bloedvriends hand...? Zij houden hoog in 't daglicht deerelijke dracht, Hun handen vol met vleeschspijs van het eigen lijf,

Darmen en lever die hun vader heeft geproefd!...

Daarvoor op wraak en boete, zeg ik, ligt te loer Een leeuw laf-weerloos die in 't pronkbed kronkelwoelt, Hij, huistam, tegen zijnen krijg-gekeerden heer —

M ij n heer,... want dragen moet ik wel het slavenjuk Der schepen heirvoogd, Ilios' overweldiger Raadt niet hoe in t geheim hem hond wier vuige tong Likte en die oog-blij de ooren strekte bij zijn komst.

Gaat ondergang bereiden onder boos geluk.

Deerelijk durven! Vrouw de moorder van den man!

Welk een wanlieflijk ondier zal ik noemen haar En raken? Ruglings-schuifelenden draak? Skylla Die huist in kusthol tot der schippren overval?

Of Hades' offerpriestres die den haren blaast Bestandeloozen oorlog ?... Hoe zij gorgelkreet De aldrieste als bij het zegekeeren in den strijd!

Dat is haar schijnvreugd om zijn thuisgekeerd behoud! — Om 't even is het of ik hiervan overtuig of niet...

Wat komt komt zeker. Weldra in versch medelij Noemt me al te zeer waarzegger gij die het beleeft. REI Thyestes' malen met der eigen kindren vleesch Verstond ik en ik huiver en ik blijf ontzind Te hooren waarheid door geen raadslen overbeeld... 't Andre beluistrend slaat begrip uit spoor ophol...

REI