is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als Hades' poorten groet ik deze poorten aan;

En bid dat ik moog' treffen doodelijken slag.

Dat zonder stuiptrek terwijl schoon in schoonen dood ' Bloed uit mij wegvloei', ik deze oogen samenvouw'. KM O vrouw veelwerf rampzalig, vele werven wijs,

Lang was uw gang van woorden... Als waarachtig gij W eet t eigen doodslot, hoe als godgedreven rund ,, A , . Treedt kalm-gelaten gij ter olfring naar 't altaar? ^SS' F*far 1S «een uitkomst, vrienden, wat geeft uitstel dan ? KEI Litersten tocht van leven prijst men anders duur.

pV>SS' 2'' 'S de dag gekomen' ~ weinig win 'k door vlucht.

Hoe schoon-in-dulden is uw moedig-hoog gemoed!

KASS. Dien lof verneemt nooit iemand die gelukkig is.

KEI Maar roemlijk sterven is den stervling toch gena!

KASS. \ ader. aan u te denken en uw vorstlijk kroost!

REI Wat is er gaande? Angst waarvoor keert u dus af'

KASS. Schriklijk! —

^a' krijt g'j schriklijk? Is 't verbeeld afgrijzen niet? rft t 'la"en blazen van bloeddruppelenden moord.

' ^een' neen- Die reuk is t offer aan den haard geslacht. K.ASS. Gelijk als uit een grafkuil dringt een aêm tevoor.

vaoc ?fCen pr'jS van S>'risch reukwerk zegt gij aan de woon!

. . aar gaan zal k, daar 'k ook binnen klagen kan van mijn En Agamemnoons doodslot... 't Eeven zij genoeg! O vreemde vrienden!

Niet zóo-maar vreezekwetter ik als vogel doet Om 't kleinhout. Weest getuigen hiervan na mijn dood. Wanneer vrouw mij vrouw dood met dood vergeldt.

En val van boosverhuwd man man met vallen boet... Dat vraag ik u als gastgaaf — vóór ik sterven ga. REI Arme, ik beklaag u om uw god-voorzegden dood.

KAS Nog eenmaal hef ik spraak of beter doodeklacht -SAN Zelf van mijzelve. Tot de zon reik ik mijn beê.

-DRA 1 ot dit laatst daglicht, dat mijne vergelders eens Aan mijn vijanden-moorders wreken mij meteen.

Slavin met al te lichten handslag omgebracht!...

O staat van menschelijke zaken! Schaduw kan Keeren uw voorspoed,... doch wanneer het tegen gaat, Wischt spons met vochte vegen d'ijlen omtrek weg...

En dit noem 'k deerniswaarder dan het eerste veel.

Kassandra gaat het paleis binnen. REI Van Voorspoed hebben nooit genoeg Al stervelingen: geen die joeg