is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Komt brengen ons verkwikking eeuwi* Van slapen eindeloos! —

Nu trouwste wachter ligt verslagen.

Die om een vrouw zooveel deed wagen Door vrouw van lijf zich liet belagen..'.

O Helena de boos-benaamde,

Gij die alleen de vele vele Zielen voor Troia hebt verdaan!...

En nu als krans u omgeleid Dit eindlijk leven,

Eeuwig-gedachten bloei van onafwaschbaar bloed Hoe lang al ging in dit geslacht

KT VT p? Vr0UWen felle wedstriid ^ar mans onheil! i 1 Bid verontwaard

-AIME Niet over u het deel des doods,

-STRA En wend uw toorn niet af op Helena

Als mannendelgster, als had zij alleen

De zielen van Danasche mannen veel

Verdorven en zoo eeuwiglijk te draden

Wonde geslagen.

REI Wraakgeest die op de huizen han<n

Van Tan talos'

Dubbel-ontstamde zonen,

Ge viert uw zege tusschen vrouwen

Even in gemoorde levens,

Mij wreede beet in 't hart! —

Boven op het lichaam staat hij

Als vuige rooveraaf en pocht

Te heffen rechts maatvollen lofzang!

O Helena, de boos-benaamde,

Gij die alleen de vele vele

Zielen voor Troia hebt verdaan!...

En nu als krans u omgeleid

Dit eindlijk leven,

Eeuwig-gedachten bloei van onafwaschbaar bloed Hoe lang al ging in dit geslacht

kt vx felle wedstrijd naar mans onheil!

1 Nu hebt gij 't oordeel uwer lippen -AIME Gejuist door op te roepen

-STRA Den moordgemesten wraakgeest van 't geslacht. Want wel uit hem is 't levenslurpend togen Der flanken, eer nog de oude wond gestremd is Nieuw bloed!

REI Ja machtig over dezen huize