is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En toornezwaar de daimoon dien gij roemt! — Wee, boozen lof van eenen onverzaad Aan doembedrijf!...

1 och, aai ook dit is daad van Zeus,

Aloorzaak, albewerker —

Wat wordt den stervers buiten Zeus voltrokken? Wat hiervan is niet god-berecht?...

O koning koning,

Hoe zal ik u beweenen,

\\ at hartdiep liefdewoord u zeggen ?

Gij ligt daar in der spinne weefsel Uitblazend leven in onheilgen dood, —

Wee mij, in slaafsch-gekromden wrong! —

Bedwongen door moorddaadge list \an vromvehand en dubbelsnijdend wapen!

KL\ 1 Wilt gij betuigen dat dit mij.ne daad is ?

-AIME Vermeen niet eens -STRA Dat 'k Agamemnoons gade ben —

Doch zich gelijk-gestaltend aan de vrouw Des dooden heeft de wraakgeest bitter Om Atreus den hardvochten gastheer Als een verschuldigd lijkenofïer dezen man geslacht. Volwassen olfer aan kind-schimmen!

REI Dat gij onschuldig zijt

Aan dezen moord, wie die 't getuige?

Op welken grond ?... al moge om Atreus' wil de wraakgeest

Uw helper zijn geweest:

Die zwelgt altijd in nieuwen stroom

Van 't zaadverwante bloed,

De zwarte moordgod afgekomen

Op 't oudgeronnen bloed der knapen

Kindren als maal geschaft! —

O koning koning,

Hoe zal ik u beweenen,

W at hartdiep liefdewoord u zeggen ?

Gij ligt daar in der spinne weefsel Uitblazend leven in onheilgen dood. —

Wee mij, in slaafsch-gekromden wrong! —

Bedwongen door moorddaadge list Van vrouwenhand en dubbelsnijdend wapen!

KLYT Heeft hij niet zelf den listberaden moord -AIME Over dit huis gebracht?

-STRA Wat deed hij aan den ranken tak

Uit mij gegroeid, uit hem ontvangen