Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17-11 Augustij 1650.

(Medegedeeld door W. N. ARNTZENIUS.)

17 Augustij 1650 Teuntgen, dochter van Teitnis Zas, ende

Maria Heindrickx,

getuigen Lodewijck van Boshuijsen, Luij tcen Duijvei-ant, ende Baertgen Heindrickx.

17 Augustij 1650 vader: Jan Antonisen Hoijel

moeder: Maria Jacops van der Broeck kind : Jacop

getuigen : Jacob Hoijei,, Jan van Alckmaer, ende Adriana Jonas van Tetroode.

31 Aug. 1650 vader:

moeder :

kind : Justinus

getuigen : Matheus Doncker van der houvEn, Cappitein Cats ende

18 Sept. 1650 vader : Pieter Polaert

moeder :

kind : Sara

getuigen : Johan van NeurBnbuerCh, ende Maria van Nes.

25 Septemb. 1650 vader : Pieter Jansen

moeder :

kind : Jannetgen

getuigen: Hendrick J ansen ende Maria Gijsberts van Gaeijsbeeck. - 30 Oct. 1650 vader : Hili.Ebrant van Wouw

moeder :

kind : Angenieta

getuigen : Maerten Paets, Gerrit Overmeer Machtei. Aelbrechs van Wouw, Jost Tresel.

30 Oct. 1650 vader : Ci.aes Adamse van Spijck

moeder: Eijsabet Antonis

l

Sluiten