is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17-11 Augustij 1650.

(Medegedeeld door W. N. ARNTZENIUS.)

17 Augustij 1650 Teuntgen, dochter van Teitnis Zas, ende

Maria Heindrickx,

getuigen Lodewijck van Boshuijsen, Luij tcen Duijvei-ant, ende Baertgen Heindrickx.

17 Augustij 1650 vader: Jan Antonisen Hoijel

moeder: Maria Jacops van der Broeck kind : Jacop

getuigen : Jacob Hoijei,, Jan van Alckmaer, ende Adriana Jonas van Tetroode.

31 Aug. 1650 vader:

moeder :

kind : Justinus

getuigen : Matheus Doncker van der houvEn, Cappitein Cats ende

18 Sept. 1650 vader : Pieter Polaert

moeder :

kind : Sara

getuigen : Johan van NeurBnbuerCh, ende Maria van Nes.

25 Septemb. 1650 vader : Pieter Jansen

moeder :

kind : Jannetgen

getuigen: Hendrick J ansen ende Maria Gijsberts van Gaeijsbeeck. - 30 Oct. 1650 vader : Hili.Ebrant van Wouw

moeder :

kind : Angenieta

getuigen : Maerten Paets, Gerrit Overmeer Machtei. Aelbrechs van Wouw, Jost Tresel.

30 Oct. 1650 vader : Ci.aes Adamse van Spijck

moeder: Eijsabet Antonis

l