is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Marija.

getuigen: Heijnderiek geseijt van Sant,Magkieïie Leenders, Johanna van der Veer. 23 Nov. 1657 vader : Kounelis Gerritse Keij.

moeder : Maertie Jans.

kind : Neeltge.

1657 vader : Jan Clase van der Haeck.

moeder : Pieternei.leken van Meer Hoeck. kind : Sijtgen.

getuigen : Jacob Cornei.is van Meershoeck. Anneke Hoijbrechs Boei,en en Sijtgen Cornelis.

1657 7 Dec. vader : Nicoi.aes Cai.le.

moeder : Chatrina van Hai.ttae.

kind : Corneua.

getuige: Isabeixk van Halttae Anneke Oosvliet.

1657 19 Dec. vader : Jan de Gkoot.

moeder : Maria van LEUWEn.

kind : Maria.

getuigen : Mr. Maerten PaETS Adv., Joff. Maria van Swaenenburch, Juff. Kl-

SELING VAN IvOSECAAT.

1658 16 Jan. vader : Aernout Lomanni'S.

moeder : Chrijstna Baeteliers.

kind : Sabijna.

getuigen : Mr Pieter Verhoëck, monsr Samuel Vijleers, Sabijna van der Struis, Lu-

bijna welsinghs.

1658 20 Feb. vader : Dirrick Gerritse van Teilingen.

moeder : Susanke hermers.

kind: Johannis.

getuigen : Arij van Spijck, ende Jan Boumans, Adrianne de Ci.erck, ende Caterina van der Maa.

28 Fel). 1658 vader : Pieter Dobbe.

moeder :

kind : Willem.