is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neeltgien Aelbrecht Groenlandt en Marija van der Veer.

14 Aug. 1658 vader : Jacob Voorburch.

moeder : Maria van Vredenburch.

kind : Wiliem.

getuigen : Maria van Waelenbtjrch, wed. van Wii.i.em van Vredenburch, Ahriana van den Vorst, wed. van Frederick van Hall. 28 Aug. 1658 vader : Steven Derckx.

moeder : Annetie Aerts.

kind : Claes.

getuigen : Aert Jansen, Ester Trisaert, Ida Jans.

15 Sept. 1658. vader : Pieter Tongerloo.

moeder : Elisabet Ci.eijberge.

kind : HELENA.

getuigen : Antonij Janse Tongerloo, Nicoleas Ci.eij berge, Apolonija Tongerloo, Hetena Ci.eij bergen.

27 Nov. 1658 vader : Pieter van Grootevelt.

moeder : HEI-Ena VEERom.

kind : Johanna.

11 Dec. 1658 vader : Wili.em van Dobben.

moeder :

kinc1 : Baerendinna.

17 Dec. 1658 vader: Johannes Rammezeijn.

moeder : Maria Carels.

kinc 1:

getuigen: Beiaetres Rammezeijn, etide Helena Carels.

19 Mrt. 1659 vader : Pieter Schaap,

moeder : Elisabet van Strijen.

kind : Gudella.

30 April 1659 vader : Iebrant Smoydt.

moeder :

kind : Cornelis.

getuigen : Pieter Verdijn, Caterijae van Groenesthf.n(stein) ende Marija Verdoes,