is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder : Wij burch Pieters.

kind : Johannes.

getuigen: Pieter Pieters», lootgieter, Jan pieters». sepesteijn, ALTGhEN pieters Sepesteijn, ende Jantgen Boudesteijn.

i i Üct. 1659 vader : Claes Adamsz. van Spijck.

moeder :

kind: Anthonij.

getuigen : Pieter Adamsz. van Spijck, Agatha van Groenewegen, Maria Adams van Spick.

26 Oct. 1659 vader: Japick Abramhamse van der Wal.

moeder : Catharina Hoiel.

kind : Gerret.

getuigen: Monsr Wier van Overmeer ende Aert Schouten ende Maerte Cornelis ende Catharina de Vlieger,

1659, 2 Nov. vader : Harmanes van Reverhorst.

moeder : Alet Herlet.

kind : Gijlis.

getuigen : Adriaen van Reverhorst, Barhelmes van Reverhorst ende Elijsebet Herlet.

den lesten Nov. 1659 vader : Jan aerensn. Broeck.

moeder : WillEmptie Pieters.

kind : Barbera.

getuigen : Cornelis van Sciiagen. en Elijsabet Sanders.

26 Dee. 1659, vader: Mr. Jan de Groot ad4.

moeder : Juffr. Maria van Leeuwen.

kind : B

getuigen : de Heer president Pieter de Groot, Juffr. Alid Graswinkel en ad* Mr. Joost van Leeuwen.

4 Febr. 1660 vader : Pieter Adamsen van Spijck.

moeder :

kind : Anthonij.

1