is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen : Eambert de Bruijn, TriJntge Adams van Spijck, Anna Adams van Spijck. 15 Febr. 1660 vadei : Pieter Jacobs.

ten huijse van moeder : Iseeltie Lornelis.

Pieter Jacobs in kind : Janneken, out sijnde 7 vierendeel jaers. de Kater straet. getuigen : de moeder Neeltie Cornelis ende

Buervrou Selitie Jans.

29 Febr. 1660, vader : David Krijnen van Eggemont.

moeder :

kind : Krijn.

getuigen : Geertruidt Krijner van Eggemont, Alijda Krijnen van Eggemont.

3 Apl.il 1660, vader : Aernout Roomer.

moeder : Janntgen Jan van Voi.lenhooven. kind : Abraham.

getuigen : Maeijken Mathijsen, Sebille \'kijdach.

25 April 1660 vader : Pieter Tongëri.oo.

moeder : Elijsabett Cleijbergen.

kind : Hei.Bna.

getuigen: Antonij Tongerloo en Nijci.aes Cleijbekge, Hendrickje Gesei.i.e en Helena Cleij berge, Beijde 11a Haare mans respective name genoemt.

2 Meij 1660 vader: Aernout Lomannus.

moeder : Chrijstijna Baeteijer.

kind : Bejatris.

getuigen: Cornelis van Bf.rendrecht, Nijci.aes Ci.eijberge, Agate van der Sprongen, Sabijna Batelier.

() Meij 1660 vader : Jacob Dakett.

moeder : Janneken Moninghs.

kind : Anna.

getuigen : Jasper Kidt, Anneke Daket.

.',1 Meij 1660 vader: Matheus Both.

moeder : Joiianna Elijsabett.

kind : Nijci.aes.