is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huisvrou Christina Bate lier, Cornelia Smout.

24 Sept. 1663 vader : Maerten van der Speck.

moeder : Willemijn Outhuis.

kind : Elijsabet.

getuigen: Jan van Gissen, Elisabet van der Speck. Jofïr. Toei.ast.

26 Sept. 1663 vader: Aernout Lomannus.

moeder : Christina Batelier.

kind : Johanna.

getuigen Domine Batei.ier, Iisbrant Smout, Anneken Dkijhont, Rebecka Batelier. 6 Oct. 1663 vader : Cornelus van Bale.

moeder : Marija Bogers.

kind : J ohannes.

getuigen : Anneke eeenders, Elysabet Jans van Enckhuisen.

10 Oct. 1663 vader : Dirck Wii.i.emse van Breda.

moeder :

kind : Krijstijaf.n.

getuigen : Maerten CrijstyaEnse Naesthoven, Fijtie Crijstyaens Naesthoven. 16 Oct. 1663 vader : Eambert Berringa.

moeder : Maciitelt de Mist.

kind : Antoija.

getuigen: Cappitein Borsman.

21 Oct. 1663 vader : Jacob Abrahamse van der Wal.

moeder : Catharina Hoiel.

kind : Catharina.

getuigen: Jan Janse Baten, Magdalena van O vermeer, Catalijna de Vlieger. 23 Octob. 1663 vader: LEENdf.rt Janse van Gisei.en.

moeder : Maertien Fleppen.

kind : Grijtien.

getuigen: Anneken van Be.es.

6 Jan. 1664 vader : Pyter Wyllemsen Dobbe.

moeder : Jacomina Joosten Evera.

kind : Barendyna.