is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen : Joff. Alyda Graswynckel weduwe van den Heer Adtvokaet Mr Willem de Groot, De heer Mr Maerten Paeu ontfanger Generael van de gemeene middelen over Hollant ende Westvryeslant vervangen wordende bij sijn Edels Apsentie door de heer Comies Corneles van der Meer sijn swager.

iq Sept. 1664 vader: Barnardes CraEyvangers.

moeder : Marya Speelman.

kind : Barnardus.

getuigen :

2 Nov. 1664, vader : Antony van Wolfwynckel.

moeder : Wyllemina Houtuyn.

kind : Jan.

getuigen : Jan Jansz. Houtuyn ende Jakop Gesf.li.en, Anneken Houtuyn ende Remkes de Haen.

26 Nov. 1664 vader : Cornelis van Schagen.

moeder : Cataryna Joosten.

kind : Joost.

getuigen: Wijllem Weegewaert ende sijn huijsvrouw Juffrou de Wynter.

25 Dec. 1664 vader : Jan AryEnsen van den Broeck.

moeder : Wyllempien Pysters.

kind : Aderyana.

getuigen : Cornelis van Schagen. ende Cataryna van Schagen ende Lijsbet Sanders.

7 Jan. 1665 vader : Johannis W essels.

moeder : Cornelia Aerssen van Eijnhoven. kind : Ida.

getuigen : Steeven Dircksen en Iomas I^ontel ende Ida Jans ende Marijta Jans.

28 Jan. 1665 vader : Dierck willemse van Breda.

moeder : Corlijntie van NashovEN.

kind : Cornelia.

getuigen: Jakob Jansens van Vaerden en

iyijsbet van naeshoven.