is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen : Johan Houttuijn, Johan Tongerlo, Helena Cleijbergh, Elisabeth Houttuijn.

15 Meij 1667 vader : Machyf.l van der Hoope.

ten huyse van moeder : Anna de Pieper.

Do. Batelier kind : Hf.ndrickje.

19 Meij 1667 vader ; Fransois RitbbrGEN.

moeder : Elisabet Nobels.

kind : ClEmentia.

getuigen : Pieter vivn Bladen ende Adrijana Smout.

18 Sept. 1667 vader : Pyeter Dobbe.

moeder : Jacomina JoESTEN Everaet.

kind :

getuigen : Frans Wijllemse Noedei.oes, Katkijna van Dobbe ende Marija van den Boes.

30 Oct. 1667 vader : Maerte van der Speijck.

moeder : Wiji.leijmina Outhuyse.

kind : CoRNELES.

getuige: Hendreijck Outhuijse.

30 Nov. 1667 vader : Jan Clase van df.r Haeck.

moeder : PijETERLENjE CoRNELES.

kind : Cornei.es.

getuige : Femmijtije Corneles.

4 Jan. 1668 vader : de heer Mr. Pieter Schaep.

moeder : EliJSABEth van Strijen.

kind : Francoise.

getuigen : Mr Sijmon van Boumont secretaris van liaer H. M., Juff. Anna van dek Mast huisvrou van de heer advocaet Mr Cornelis van Strijen.

8 Jan. 1668 vader : Jan Adryaense van den Broeck.

moeder : Wili.emyntie Pieters van Schagen. kind : Johannes.

getuigen : Meesr Cornelis van Sciiagen, Katrijna de huisvrou van van Schagen, Elysabeth Sanders.