is toegevoegd aan je favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind: Tomas.

getuigen: Thomas Harparse Schot, Aei,-

breght Andriese van der hoeve, magrieta dlpmans, iyijsbet cornelis van

der Hoeve.

14 Keh. 1670 vader : Maar tent van der Spkck.

Ds Batet.ier moeder : Wili.emijna.

kind : Adriana.

getuigen : Maaijken van Outhuusde, Wii.i.emina Toetast.

16 Mrl. 1670 vader : Cornhi.is van Dukren.

moeder : Jannetie Tubalcaijn.

kind : Joh\nnis.

getuigen : VVijbrandt Janse Tubai.caijn, Jan Steenhuijsf.n, Maroareta Geesteranus wedu van van Beden.

16 April 1670 vader : heer advocaet Verboom.

Ds Corcei.t.us. moeder : Ju ff. Verhaven.

kind : Arendt.

getuigen : mijnheer Verboom, Juffr. van der Wolf wedu van Verhaven.

23 Julij 1670 vader : Wilï.km Cornet.isse.

moede: :

kind : Corneus.

getuigen : Jan Claesen Haeck, Pietkrnei.la Corneus, Femmetif, Cornei.is. 8 Oct. 1670 vader : heer advoeaet Schaap.

moeder: Juffr. Elijsabet van Strijen.

kind : Ai.ijda.

getuigen : de heer Andries van Strijen secretaris voor den Hoove van hollandt ende Juffr. Anna van der Mast huijsvrouw van de heer Justus van Ewijck Rentr tot Utreght.

11 Oet. 1670 vader : Nicoi.aas Spangh.

moeder : Annetie Wouters.

kind : ArhaEntiE.