Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen: Jan Gerritsen Raamsburgh,Neei,tie Gerrits.

26 Oct. 1670 vader : Daniël Geselle.

moeder: Cristijna Tongeri.o.

kind: Geertruijt.

getuigen: Jacob Gf.skli.e, Geertruijt Tongeri.o, Christijna Batelier huijsvrou van A. Lomanus.

12 Nov. 1670 vader : Lodewijck Lindsaij.

moeder : Marija Poi.aart.

kind : Cornelia.

getuigen : Arnout Lomanus en Cornelia van I,euvoort weduwe van Pieter Poi.aart.

26 Dec. 1670 vader: Jan Arentse van den Broeck.

moeder : Wii.lemijna van den Broeck.

kind : Cornelija.

getuigen : Cornelis van Schage, Catrijna Joosten Krabbe, Lijsbet Sanders.

1 Jan. 1671 vader : Cornelis Laeckeman.

moeder : Anna HaasEwindius.

kind: Jacob.

getuigen: Matthijs Haasewindius. EliJSabet Slotersdijck.

3 Jan. 1671 vader : Jan Gerritse Ramsburgh.

moeder: Neeltie Jans.

kind : Adriaen.

getuigen: Dirck Janse van Waddinxveen en sijn suster.

13 Jan. 1671 vader : heer advocaet Swartendijck.

moeder : Juff. Engeltie van Wieringen.

kind : Gijsbert.

getuigen: Juffr. Geertruijdt Swartendijck en Juff. Geertruijdt van Wieringen.

25 Jan. 1671 vader : Cornelis van Schagen.

moeder : Catharina Joosten Crabbe.

kind : Andries.

getuigen : Arnoldus Loomanus en Johannes Tongerloo.

Sluiten