is toegevoegd aan je favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen: Jan Gerritsen Raamsburgh,Neei,tie Gerrits.

26 Oct. 1670 vader : Daniël Geselle.

moeder: Cristijna Tongeri.o.

kind: Geertruijt.

getuigen: Jacob Gf.skli.e, Geertruijt Tongeri.o, Christijna Batelier huijsvrou van A. Lomanus.

12 Nov. 1670 vader : Lodewijck Lindsaij.

moeder : Marija Poi.aart.

kind : Cornelia.

getuigen : Arnout Lomanus en Cornelia van I,euvoort weduwe van Pieter Poi.aart.

26 Dec. 1670 vader: Jan Arentse van den Broeck.

moeder : Wii.lemijna van den Broeck.

kind : Cornelija.

getuigen : Cornelis van Schage, Catrijna Joosten Krabbe, Lijsbet Sanders.

1 Jan. 1671 vader : Cornelis Laeckeman.

moeder : Anna HaasEwindius.

kind: Jacob.

getuigen: Matthijs Haasewindius. EliJSabet Slotersdijck.

3 Jan. 1671 vader : Jan Gerritse Ramsburgh.

moeder: Neeltie Jans.

kind : Adriaen.

getuigen: Dirck Janse van Waddinxveen en sijn suster.

13 Jan. 1671 vader : heer advocaet Swartendijck.

moeder : Juff. Engeltie van Wieringen.

kind : Gijsbert.

getuigen: Juffr. Geertruijdt Swartendijck en Juff. Geertruijdt van Wieringen.

25 Jan. 1671 vader : Cornelis van Schagen.

moeder : Catharina Joosten Crabbe.

kind : Andries.

getuigen : Arnoldus Loomanus en Johannes Tongerloo.