is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : RebBCKA.

getuigen : Frans Nodei,oes met sijn huisvrou en Katharijna Schemegh.

30 Oct. 1672 vader : Cornelis van Dueren.

moeder : Jannetje Tubalcayn.

kind : Alijda.

getuigen: Nicolaas Coevenhoven, Johanna Geesteranus, Elysabeth Tubai.cayn. 30 Oetober 1672 v2der : Claes AerBnsene Spranger.

moeder :

kind : Katerijna.

getuigen : Jan Gevf.rtse Remburgh, en Betege Jans.

20 Nov. 1672 vader : Maerten van der Speck.

moeder : Willemijna Outhuys.

kind :

getuigen : Hendrick Outhuys en Geertruda Outhuys.

23 Nov. 1672 vader : Pieter .Schot.

moeder : Claertje Jans.

kind :

getuigen: Carf.l CooL.en Jan Davidtsvan Dort, Grietje Dickmans, Grietie Dickmans, Grikte Jans, Maria Jans.

4 Dee. 1672 vader : Mr. Govert Ij bergen.

moeder : helena van Cuijck.

kind : Willem Lisbergen.

peters : Juffr. helena Hamei, en de Heer Willem l,iebergen.

14 Dec. 1672 vader : Harman Lackens.

moeder : Beei.ijtje van der Wyel.

kind : Gerrit.

peet: Joost Ockerse ende Cornei.ya van der Wyei.e.

14 Dee. 1672 vader : Pieter van Dobbe.

moeder : Jacomijna Joosten.

kind :