is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Johannes.

28 Oct. 1674 vader : Mr. Govert Liebergen.

moeder : Helena van Kuijck.

kind : Wolterus.

getuigen : Helena van Cuijck, W. van Cuijck.

1 Nov. 1674 vader : Willem Noordeloos.

moeder : Maghtelina van ZiJLL.

kind : Anna Catharina.

getuigen : Francois Noordeloos, en Margareta Noordeloos.

6 Febr. 1675 vader : Ds. Cornelus van Ackersdijk.

moeder : Joffr. Anna van Lidt de Jeude. kind : Cornelus.

getuigen : de Adv. Swartendijck, Joff. HelEna Bouwens voor Joff. Anna Wijnants van Resant, wedue van de ontfr Ividt de Jude, en de heer Gerrardt Bouwens.

15 Febr. 1675 vader : Cornelis \inck.

moeder : Hadawijna Verhaven.

kind: Cornelus.

getuigen : Marija Speelman, grootmoeder, Mr. Arent Vinck, oom, Johan Speelman, neef, in de plaats van sijn vader, de heer Cornelus Speelman.

29 Febr. 1675 vader : Cornelis Lakeman.

moeder : Anna HaEswindius.

kind : Sijmon.

getuigen : Johannis Haeswindius, Daniël Geselle, Catarina Boumans, huijsvrou van Johannes Haeswindius, Cristina Tongerloo, huijsvrouw van Daniël geselle.

15 Maert 1675 vader : Christiaen van Hoogstraten.

moeder : Heijltien Aersen.

kind : Aert.

20 Maert 1675 vader : Johannes Vermeulen.

moeder : Haesje Klinckhamers.

kind : Hugo.