is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen : Hugo Mouthaen ende Jufï. Adriana Mouthaen.

9 Juli 1676 vader : Pieter Dobbe.

moeder : Jacobina.

kind : Johannes.

getuigen : Pieter Dobbe ende Baelye Pieters van Dobbe.

3 Jan. 1677 vader : Pingeman Cadijck.

moeder :

kind : Maria.

getuigen: Jan Vos, en Maria YVijnants.

10 Febr. 1677 vader : Anthonij Woi.ffswinckei,.

moeder : WillEmijna Houïtuijn.

kind : Elisabeth.

getuigen : Jan Jans. Houttuijn, en Hei.ena Cleijburgh.

4 April 1677 vader : Cornei.is Laeckeman.

moeder : Anna Haeswindius.

kind : Sara.

getuigen : Claes Laeckeman, en Anna ViErheemskin deren .

4 April 1677 vader : Mr. Govert Lisbergen.

moeder : Helen a van Cuijck.

kind : Maria Liebergen.

getuigen : Willem Liebergen, en Hei.ena van Cuijck.

14 April 1677 vader : Raetshr. Cornelis Hop.

moeder : Anna Pers.

kind : Theodorius Cornelius.

getuigen : Lubertus Pers, en Maria Verpooten 16 Mei 1677 vader : pieter jane Moons.

moeder :

kind : Pleuntije Pieters.

getuigen : Pieter Jans Moons, en Weentjen Hoven van Blocklant.

27 Junij 1677 vader : Corstiaen van HooghstratEn.

moeder : Heijtjen Aertsen van Enthoven. kind : Adam van Hooghstraten.