is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vind : Henderick Schrap.

getuigen: Maertje Keijser endeMr. Jacob Keijser, adv*.

9 Dee. 1677 vader : FrEd. Woi.fhort van Overschie.

moeder : Juflt. de Groot.

kind : Maria.

getuigen: Hr. en Mr. Johanes de Groot, minister, Plenipolentiaris van Hertoge van Corlant, grootvader van 't kint, en Jufï. Marta Justina de Groot".

26 Dee. 1677 vader : Kornelus Ramp.

moeder : Barbara Leijstarre.

kind : Adrijana Ramp.

5 Febr. 1678 vader : Joiiannes van der Smael.

moeder : HEElEna van der Mael.

kind : Margrieta.

17 Meij 1678 vader : Cornei.is Laeckeman.

moeder : Anna Haeswindius.

kind : Pieter.

getuigen : Pieter Cornelis Schrap, en Maria van Haestert.

21 Aug. 1678 vader : Ds. Corneus van Ackersdijck.

moeder : Anna van Lidt de Jeu de.

kind : Theodora.

getuigen : de grootmoeder, en Livia van Ackersdijck, en Adv. Mr. Caspar Selkart.

18 Jan. 1679 vader: Johannes Vermeulen.

moeder : Hasia Klinckhamers.

kind : Alida.

getuigen : Hr. Hugo Mouthaen, en Jufïr. Alida Mouthaen.

25 Jan. 1679 vader : Pieter van DobbE.

moeder : Jacobina Everaert.

kind : MadalEna.

getuigen : Theunus van Navelhoorn Chatharina van Dobbe, en Barendina van Dobbe. Dond. 2 Febr 1679 vader : Mr. Pieter Swartendijck, adv.

moeder : Engeltie van Wieringen, GijSBERTsd.