is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen : Rijckes van Hantwerp, Ida Jans, Grieti Riefijngh.

Juni 1680 vader :

moeder : NimwEGE.

kind : Aeygie.

6 September 1680 vader : Corneeus Laeckeman.

moeder : Anna Haeswindius.

kind : Sara.

getuigen : Daniël Geseli.e, en Christina Tongerloo, liuijsvrouw van Ds. Geselle.

7 Sept. 1680 vader:

moeder : Cornelia hengelaer.

kind : Catharina Elisabeth.

getuigen : Mr. Hengei.aer en sijn vrouw. 27 Nov. 1680 vader : Johan van der Gaagh.

moeder : Margrita Nodeloos.

kind : Maria.

getuigen : Mr. Adriaen Gaagijus en Barbara Rampen.

8 Jan. 1681 vader: PiETER van DobbE.

moeder : Jacomijn van Everaat.

kind : Justinus.

getuigen : Johannes van der Gaegh, Catherina van DobbE, Carandijna van Dobbe. Zaterdag 4 Jan. 1681 vader: Mr. Pieter Zwartendijk, ad*.

geboren en Donder- moeder : Engei.tie van Wieringen.

dag 9 Jan. ged. door kind : LEENDErt.

den Hr Cornelis getuige : Mattheus van Wieringen. van Ackersdijk.

Zaterdag den 18 Jan. vader : Quirijn van der Smael.

voor de kraem- moeder : Cornelea van Waerde.

vrousbedde kind : Johannes.

getuigen : Jacob Jansz. van Waerde en sijn huijsvr. Hendrican Naesthoven. Sondagh, 16 Febr.1681 vader : Andries van Hoogenhuise.

moeder :

kind : Catarijna.