is toegevoegd aan je favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder : Johanna de Wiele.

kind : Adriana.

getuigen: Sevrijn Oosterwijck, Quirijn van der Smaei, en Neeltie van \\ aerde liuijsvrou van Quirijn van der Smaei..

15 Sept. 1688 vader : Cornelus van Noort.

moeder : Jowijna van den Broeck.

kind : Maria.

getuige : Maria van Noort.

17 Oct. 1688 vader : Dingeman Cadijck.

Ds. G. vanNiendaal moeder : Marija \ os.

kind : Anna Marija.

getuigen: I.ouewijck Cadijck en Marija Wij nants.

28 Nov. 1688 vader : Jacobus Lomannus. ^

D. Nijendaal moeder : Maghtelï van de Graaf.

kind : Jacobus.

getuigen : Abraham L,omannus en Theodorus van de Graaf mede sijne dochter en Hii.i.egonda van Wieringe.

28 Nov. 1688 vader: Jan Arentss Maendags.-

moeder: Neeltie Simons van Velsen. kindt: Alida.

getuigen : EvErt Simons van Vei.sen en Jannitie Leendert van der Ley.

30 Jan. 1689 vader : Mons van Dort.

DsG.van Nijendaal moeder : Juf. Gratrijna van Heemstkercken.

in huys. kind : Harmanus.

: Juff. Margreta Heemskerk en Juf.

Voorburgii.

5 Feb. 1689 vader : de Heer Raatshïer Cornelis Hop.

Ds Nijendaal moeder :

aan huijs van den kind : Gerard.

heer Hop. getuigen : de vader, Maria \ erpoort, de gioot-

moeder representerende Biatrix Verpoort, huisvrouw van Gerart \ erpoort oudt moye van het kindt.

1 april 1689 vader :