is toegevoegd aan je favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds Nijendaal. moeder :

ten sijnen huijse. kind : Janetie Sijpman op haar Christelijke

belijdenis out 29 jaaren huisvrouwe van Dirck Tuchaarck.

getuige : Cornelis van Schaagen.

1689 3 april vader : Jacobus Hacksteen.

Ds Brandt. moeder : Pieternella van Nijmegen.

kind : Abraham.

peters: getuigen: Johan van Nijmegen en Neeltje Smaling.

14 april 1689 vader : Lambertus Ruijghaver.

Ds Nijendaal. moeder : Cornelia Benstus.

kind : Maartjen.

peeten: Jacobus Ruijghaver en Magdaleentje Ruijghaver.

27 Juni 1689 vader : Adam Oosterwijk.

Ds. Nijendaal moeder : Johanna de Wiellert.

kind : Anna.

getuigen : Sevrijn Oosterwijk en Maria Spyk.

7 aug. 1689 vader : Andries Danckers.

Nijendaal moeder : Alida Bergers.

kind : Johanna.

4 Sept. 1689 vader : Rockus de Bije.

Js Brandt moeder :

kind : Catharina.

getuigen : de vader. Cornelus van Schaagen en Catharijna van Schaagen en Theodora VAN SwANENBURGH.

27 Sept. 1689 vader : Jan Pieterss Visser.

DsJ. Brandt moeder: Margareta Pouwels.

binnenshuijs kind : PetronellB.

3 Jan. 1690 door Ds J. Brant bij Voorburg in huijs ge¬

doopt ten presentie van de hr Hugo Mouthaen ; Maria van Slingerlant out 24 jaren, Rebecka van Slingerlant out 19 jaren, Alida van Slingerlant out 17 jaren en Helena van Slingerlant out