is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 jaren — op hare gesamentlijke belijdenisse.

de vader is doctor Slingerlant

ende moeder Maria van Bijusekom.

29 Jan. 1690 vader : Quirinus van der Smaal.

Ds Nijendaal. moeder: Neej.tje Jacobs van Waarde.

kind : Alida Caïharina.

getuigen : Jacobus van Waarde en Ida Waehtevelt.

14 Feb. 1690 vader : Joannes Brant.

Ds Caspar Brant. moeder : Wilhelmina Cloppers.

kind: Johanna Elisabet.

getuigen : lir Hugo Mouthaan en J uff. J ohanna van Sei.i.En inplaatse van haar zuster Hendrina van Seleen, weduwe wijlen d' Heer Jacob van Marcken.

8 Maert 1690 gedoopt door Ds G. v. Nijendaal in zijn liuijs

op haar Christclijcke belydenis des geloofs out achtien jaren en negen maanden Jacoba van Nijendaal dochter van Andries van nijendael en zijn huijsvrouw Geertrui jt Raes, waren tegenwoordig Elisabet van velsen, huijsvrouw van den predikant G. v. Nijendael en de adv* Mr Arent Vink d' lir Hugo Mouthaan, Monsr Daniël Geselle, en Salomon de Leeuw als in de tijt opsienders van deze HaagseRemonstrantsche gemeente.

15 Maert 1690 vader : Cornelis van Dort.

Joan Brant. moeder : Catarina Heemskerck.

in huijs kind : Antonia.

getuige : Margareta Heemskerk.

16 April 1690 vader : Sebastiaan Scheurleer.

moeder : Maria Housson.

kind: Jacobus Wilhelmus.

getuigen : Lambartus RuijghavER en Anna Baart.

18 Juni 1690 vader : Jacobus Heckstf.n.

moeder : Pieternela van Nijmege.