is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Luijkreessia.

getuigen : Nicolaes Berghman.

24 Sept. 1693 vader : Johan Emmerik.

Ds Bergman. moeder : Josijna van Putte.

kind : SANDERINA.

getuigen : Geertruijdt van Teiji.inge. 5 Nov. 1693 vader : Louwijs Smout.

Ds Berghman moeder : Alida van Santé.

kind : Adriaen Hendrijck.

getuigen: IJsbrand Smout en Auda van der Veer.

8 Dec. 1693 vader : Pieter Gravesteijn.

Ds Bergman. moeder : Neeltie Backer.

kind : Pieternelletie.

getuige : Maria van der Graeff.

31 Maert 1694 vader : Johannis van Swinderen.

Ds Brand. moeder :

kind : Hendrick Solinus.

27 April 1694 vader : Joris van der Dussen.

Ds Nicolaes moeder : Johanna van Santen.

Berghman. kind : Auda Christina.

peters: Huijbert de Besche en Alida van der Veer.

5 Meij 1694 vader : Frederick La Duck.

Ds J. Brand. moeder : Baertie van Dobbe.

kind : Johannes.

getuigen : Dirck van DobbE en Geertruij dt Woestenhove.

15 Meij 1699 vader : Jacobus Lomannus.

Ds Wilhei.mus moeder : Machtelt van der Graaff. Lomannus kind : Theodora.

in huijs getnige : Beaterix Lomannus.

30 Meij 1694 vader : Thh.eman Sluijter.

moeder : Maria van der Veer.

kind : Hermen Aai.brf.ghs.

peter : I(eendert van der Veer. Maria van Geldel meter.

5 aug. 1694 vader : Dirk van Rijn.