is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds Nic. Bergman, moeder : Adriana van der Speck.

kind : Martinus.

getuigen : Willemina Outhuijsen en Cornelis van der Speck.

8 Aug. 1694 vader : Bastiaen Scheurleer.

Ds Joh. Brant. moed : Zuzanna Huison.

kind : Abraham.

getuigen : Dirck 1,ustigh en Jenneken Huison. 19 Nov. 1694 vader : Jacobus Hacksteen.

Ds Bergman. moeder : Petronella van Nimegen.

kind : Johannes.

peter: de grootvader Jan van Nimegen.en Grietje van Nimegen.

3 Dec. 1694 vader : Joan Hoop.

Ds Nicolaas moeder : Judith Verloo.

Bergman. kind : Agnees.

peters: Cornelis van Vreelandt.

meeters: IsabellE Hooft, die absent zijnde, vervangen is gew. door Anna Anthonia Hop.

26 Dec. 1694 vader : Willem de Roij.

Ds Bergman. moeder : Sara de Bree.

kind : Abraham.

peter : Cornelis de Bree. meeter : Anna de Bree.

27 Febr. 1695 vader : Pieter Houtthuijn.

moeder : Stephanina van Eden.

kind: Arnoldus.

Het kind is gen. naar zijn zalr grootv. : Arnoldus

Geesteranus.

peters : Johanna Geesteranus en Dom. Arnoldus van Eden.

31 Mrt 1695 vader : Eambertus Ruijghaver.

moeder :

kind : Cornelia.

6 Maeij 1695 vader : Ds Berghman.

Ds Brandt moeder : Joanna van Aansciiot.

in huijs ged. kind : Maria Elisabedt.