is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 Dcc. 1696 vader : Pieter Houtitijn.

Ds. Berghman. moeder : Stephania van Ede.

kind : Susanna Margreta.

peters: Johanna Geestranus en Margrita Geestranus.

1697, Jan. vader: Pautus Spanjaartsbergh.

moeder : willemijntje Rootbef.n.

kind : Marija.

28 April 1697 vader : Sai.eman Sluijter.

Ds. Bergman. moeder : Marija van der Veer.

kind : ?

peter : Neeltie van der Veer, en Marija van Gessel.

9 Juni 1697 vader: Heer Daniei, Basius.

Ds. Bergman. moeder : Margrita Douw.

kind : Johanna.

peters: Pieter de Haas, en Ai,ida Dorvv, desselfs liuijsvrouvv.

14 Junij 1697 vader: I,anis. Rughaver.

Ds. Bergman. moeder : Cornki.ija Venstt-s.

kind : Floris.

peter: Madei.etie Rughaver, Joiiannes Mai.ie Mant.

25 Sept. 1697 vader: Dirk van Rijn.

moeder : Adriana van der Spek.

kind : Nicolaes Didericus.

peter: Joan van Rijn, meter: Wii.lEmina van der Spek.

29 Sept. 1697 vader : den Heer Willem Breur.

Ds. Bergman. moeder : Wijnanda van Waesbergen.

kind : Sime.

meeter: Marija van Dijck, huijsvrouw van Abraham van Waesbergen.

9 Oct. 1697 vader : Ds. N. Bergman.

Ds. F. Voegen. moeder: Johanna van Aansciiot.

kind : I<ucrETIa Bergman.

peter : Mr. Daniël Basius.

6