is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. Bergman. moeder : Makgrita Kni it.

. kind : Nicolaes.

peter : Antonij van Spijck.

meter : Marija van Spijck.

24 Dec. 1698 vader : Daniei. Basius.

moeder ; Margreta Dot'W.

kind : BAI.THAZER.

peter : Niaoi.aes Bergman.

meter : Johanna Aenschot.

1 Febr. 1699 vader : L,EENdert van Beeck.

moeder : Catharina van Hemert.

kind : HelENa.

peter: Jacob messer en Margaretha van Nimwegen.

29 April 1699 vader : Chijrijn van der Smael.

moeder : Cornei.iea van Waerde.

kind : Johanna.

peters of getuigen : Jacob van Waerde, en Henderickie naesthoove.

23 Junij 1699 vader : Wit.hEM IMMERSEEL.

moeder : Beatrix I/dmannus.

kind: Johanna Eusabeth.

peter : Frederik W ilhelm Baron van SciinjLENBUrgh ende meter : Frederica Immerseel.

i j Julij 1699 vader : den Heer Johan Hop.

moeder : Judith Verloo.

kind : Anthonia Agatha.

getuigen: Hendr. Hop, en Agatha Verloo, huijsvrouw van de Heer Cornelis \'reeland 20 Julij 1699 vader : Wii.hem Breur.

moeder : Wijnanda Waasbergen.

kind : Marija.

getuigen: Jannetje Schun, weduwe wijlen Simon Breur.

29 Julij 1699 vader : Frederik IvEdtg.

moeder : Baartje van Dobben.

kind : Jacomijntje.